Maridalen Bygdetun
Redskap
Hjem Om Maridalen Bygdetun Styret Stiftelsen Vedtekter Besøk Rundtur på tunet Kalendere Arrangementer Arkiv 2016 Arkiv 2015 Arkiv 2014 Arkiv 2013 Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009 Arkiv 2008 Arkiv 2007 Arkiv 2006 Arkiv 2005 Kontakt oss Linker

Hjem > Om Maridalen Bygdetun >  Maridalen Bygdetun

Maridalen Bygdetun

Bygdetunet ble stiftet i 1999 etter et privat initiativ fra Ole Svendsen, tidligere skogbestyrer i Løvenskiold-Vækerø. Hans arbeid gjennom et langt liv i Nordmarkas skoger har resultert i mye historikk, gamle ting og redskaper fra Nordmarka og Maridalen.

Den 18. februar 1999 skrev 16 lokale lag, foreninger og skoler under på stiftelsprotokollen som ble undertegnet av Per Pedersen (leder for Maridalen Vel) og Roy A. Jacobsen (leder for Sørbråten Vel). 

Maridalen Bygdetun er ment å være et samlingssted og aktivitetssenter for bygdekulturen i Maridalen. Bygdetunet skal være et møtested for kulturinteresserte og arbeide for et styrket samarbeid mellom befolkningen, dalens foreninger, skole og grunneiere. Stiftelsen skal gjennom sin virksomhet gi et bilde  av folks levekår og arbeid i jord- og skogbruk i gamle dager og derved styrke den kulturelle forståelsen mellom fortid og nåtid. Maridalen Bygdetun skal presentere dalens nære fortid for folk og organisasjoner og være et naturlig utgangspunkt for ekskursjoner og arrangementer. 

Daværende forpaktere Randi og Lars Grande var allerede positive til et Bygdetun på Øvre Kirkeby gård, og det ble inngått leieavtale med Oslo kommune i 2000. Bygdetunet disponerer i dag følgende bygninger på gården: Bryggerhusbygning med Bryggerhus, Drengestue og Varmestue m. tilstøtende kjøkken, Fjøs med underliggende Møkkakjeller, Trev og Mjølkebu samt Hønse- og Grisehus. 

Stiftelsens styre jobber kontinuerlig med vedlikehold og istandsetting av bygningene, og er hele tiden avhengig av velvillig innsats fra lokalbefolkningen. Privatpersoner og lokale lag og foreninger har i stor grad bidratt med ulike gaver, prosjektstøtte og dugnadsarbeid. Uten disses ulike bidrag ville det være umulig for styret å drifte Maridalen Bygdetun.

 

Styret i Maridalen Bygdetun.     

Bildet under er av Stangjernshammeren. Den lå rett øst for  Møllerstua i Nordmarksveien.

 

 

 

 

 


dotMotta vårt nyhetsbrev!

Send mail til oss, og motta tips om arrangementer!


Les mer...


Utviklingssponsorer for Maridalen Bygdetun
Bygdetunet er under stadig fornyelse og utvikling, og vi etterlyste tidligere i år Utviklingssponsorer for å komme videre med framdriften. Så langt har vi fått fem sponsorer som hver har bidratt med kr. 1500,- i perioden 01.05.09 til 31.04.10.
Les mer...


Besøk oss på Maridalen Bygdetun!

Bygdetunet holder åpent etter avtale for besøk med omvisning, og vi kan tilby servering av skaukaffe og nystekte vafler med tilbehør.


Les mer...


Maridalen Bygdetun
Bygdetunet ble stiftet i 1999 etter et privat initiativ fra Ole Svendsen, tidligere skogbestyrer i Løvenskiold-Vækerø. Hans arbeid gjennom et langt liv i Nordmarkas skoger har resultert i mye historikk, gamle ting og redskaper fra Nordmarka og Maridalen.
Les mer...

 
 Telefon: 22 18 26 56, 93 22 68 85, e-post: engjac@start.no, Bankkontonr. 9004 05 12275
 Besøksadresse: Maridalen Bygdetun, Øvre Kirkeby gård (bak kirkeruinen), Maridalsvn. 500, 0890 Oslo
 Postadresse: Maridalen Bygdetun v/ Roy Jacobsen, Stårputtvn. 5, 0891 Oslo