www.maridalenbygdetun.no

Hjem > Om Maridalen Bygdetun > Styret >  Styret i Maridalen Bygdetun 2022

Styret i Maridalen Bygdetun 2022

2005-05-31

Adresseliste (oppdatert 10.06.2022)

 

 

Leder: Tori Bakke  
tlf.nr. 959 92 524
e-post:  
 
Kasserer: Anne Lise Siljeholm Hansen
tlf.nr. 482 76 884
 
Nestleder: Lars Flugsrud
tlf.nr. 975 46 575
e-post: lars.flugsrud@grindaker.no
 
Styremedlem: Glenn Solvang
tlf.nr. 938 11 596, e-post: solvang.g@gmail.com .
 
Styremedlem: John Eirik Telle
tlf.nr. 951 06 682
e-post: john.eirik@telle.as
 
Sekretær: Eva Norgaard Johansen
tlf.nr. 958 79 124
 
Styremedlem: Anne Weholt Tømte
tlf.nr. 909 43 147
e-post: anne.tomte123@gmail.com
 
 
VARAMEDLEMMER:
 
Anne Keddy
Tlf.nr. 934 41 514
 
Nils Jørgen Brodin
Tlf.nr. 9906 61 922

dot